Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Dôležité informácie na cestách pre Vás

Žijeme v EÚ
Dovoz áut z EU

image

Otevřít nové okno

major - váš pomocník na cestách

Zmeny v dovoze ojazdených áut od roku 2008!

Od začiatku roku 2008 (1. januára) sa prihlasovanie a registrácia individuálne dovezených áut zjednodušili. Európska únia totiž usúdila, že dovtedajšie prebyrokratizované posudzovanie oproti iným členským štátom bolo diskriminujúce. 

Až pod hrozbou výstrahy

K prvému zrušeniu reštrikčných poplatkov za niekdajšie schvaľovanie technickej spôsobilosti (čo dovozcu mohlo v závislosti od veku ojazdeného auta vyjsť od 10 000 do 50 000 Sk (331,94 - 1659,70 €)) došlo k 1. marcu 2005. Ale ani táto čiastočná úprava nezodpovedala predstavám EÚ o voľnom pohybe tovarov vo svojich členských štátoch. Preto nás pod hrozbou sankcií konečne donútili aj legislatívne tento handicap oproti ostatným štátom EÚ ostrániť. Keďže sme neakceptovali ani formálne oznámenia o výhradách Európskej komisie z júla 2007, koncom augusta SR stihla výhrada EK: ak do dvoch mesiacov neuskutočníme kroky vedúce k náprave, Slovenskej republike by hrozilo podanie žaloby na Súdny dvor Európskych spoločenstiev. 

Ako sa uvádza v dôvodovej správe novely zíkona o pozemných komunikáciách, podľa Európskej komisie postupovala Slovenská republika nad rámec svojich povinností, keď pri dovoze ojazdených áut zo zahraničia ich podmieňovala navyše ešte i súladom s typovým schválením ES, zatiaľ čo podobné domáce vozidlá mohli byť do evidencie kedykoľvek prihlásené napríklad pri prehlasovaní na nového majiteľa. A to aj v prípadoch, keď nespĺňali normy ustanovené pre dovezené vozidlá. EK sa tiež nepáčila povinnosť absolvovať pred schválením osobitnú technickú a emisnú kontrolu vozidla a to v v prípadoch, ak dovezené vozidlo prešlo identickými kontrolami v štáte, kde bolo pôvodne prihlásené a malo platný protokol o STK a emisnej kontrole. 

Certifikát konformity (COC) sa nevyžaduje

Podľa novely zákona platnej od 1. januára 2008 individuálni dovozcovia ojazdených áut nemusia na registráciu predkladať certifikáty konformity (COC), ani absolvovať povinnú STK. Certifikát konformity budú obvodné dopravné úrady vyžadovať len v tých prípadoch, ak nebudú schopné zistiť potrebné údaje pre vyplnenie osvedčenia o evidencii.  

Koniec STK a emisným kontrolám

Na STK a emisné kontroly treba ísť lem z administratívnych dôvodov, a to za minimálny poplatokm aby dovozcovi – majiteľovi auta boli vydané slovenské technické doklady a protokoly i slovenská nálepka o splnení požadovaných noriem.  

Odbúranie týchto dvoch povinností zlacní dovozcovi registráciu o poplatok za certifikát konformity (od 0 do 6000 korún (0 - 199,16 €)) a 2 000 Sk (66,39 €) mu ušetrí za estékačku a emisnú kontrolu. 

Pribudla kontrola originality vozidla 

Od 1. januára 2008 pribudla počas prihlasovania individuálne dovezeného vozidla povinnosť zaplatiť poplatok od 1 500 do 2 800 Sk (49,79 - 92,94 €) za novú povinnú službu – kontrolu originality vozidla. Čím sa myslí overenie, či dovezené vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, alebo či na ňom neboli vykonané neodborné technické zásahy. Prehliadka poskytuje novému majiteteľovi istotu, že automobil nie je kradnutý. Pri previerke kontrolné pracovisko overí, či vozidlo má všetky originálne znaky, ktoré uvádza výrobca. Po získaní odborného posudku bude vozidlo zapísané do informačného systému kontroly originality a pred samotným zaevidovaním do policajných štatistík už nebude musieť byť opäť kontrolované. Napokon povinnosť zavedenia takejto kontroly vyplýva pre SR i európskej legislatívy aj v súvislosti so vstupom SR do Schengenského priestoru. 

Treba si uvedomiť, že v členských štátoch EÚ je každoročne odcudzených cca 1, 2 milióna motorových vozidiel, čo predstavuje súhrnnú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur (vyše 500 miliárd SK). Asi dve tretiny z týchto vozidiel pochádzajú z organizovanej trestnej činnosti. Následne zvyknú byť prestavané a vyvezené do iných krajín.

Hoci ani takáto povinnosť nie je v iných členských štátoch celkom bežná, podľa predkladateľov vládneho návrhu tejto novely zákona by sme s jej vyžadovaním nemali mať problémy. Vyžadovať sa totiž bude pri každej zmene majiteľa ojazdeného vozidla bez ohľadu na to, či bolo dovezené, alebo bolo u nás registrované. 

Na túto previerku vozidiel je v súčasnosti pripravených niekoľko desiatok pracovísk. V každom krajskom meste by mali v budúcnosti fungovať štyri takéto prevádzky. V okresných mestách dve.  

Za kontrolu originality (alebo zhody) sa platí v závislosti od kubatúry vozidla. Ceny nie sú regulované, ich maximálnu výšku však odporúča Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Preverenie automobilu s objemom motora do 1 300 kubických centimetrov vyjde na 1 500 Sk (49,79 €), s kubatúrou nad 2 000 centimetrov kubických by sa malo platiť najviac 2 800 Sk (92,94 €). 

Pozor pri dovoze z tretích krajín

Lenže pri individuálnom dovoze vozidiel z tretích krajín a na základe zákona o správnych poplatkoch sa od 1. januára 2008 zvýšil poplatok za prihlásenie do evidencie z 2 000 (66,39 €) na 10 000 Sk (331,94 €)! Navyše sa od dovozcov vyžadujú testy v štátnych skúšobniach, ktorých cena sa môže vyšplhať až na 50 000 Sk (1659,70 €)!

TOPlist

TOPlist

Hlasujte za tuto stranku v TOP 100

Pacia sa Vam nase stranky?
Hlasujte za ne v TOP 100!

Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Webovou stránku snadno a rychle

 Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek