Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Dôležité informácie na cestách pre Vás

Žijeme v EÚ
Nehoda v zahraničí

image

Otevřít nové okno

major - váš pomocník na cestách

Nehody v zahraničí

Čo robiť pri dopravnej nehode v zahraničí

Nečakaná udalosť počas dovolenky vám môže urobiť poriadny škrt cez rozpočet. Pokuta za malý dopravný priestupok sa ešte dá vydržať, ale dopravná nehoda či dokonca krádež vozidla v zahraničí sú pre dovolenkárov doslova nočnou mórou. O to viac platí, že vydať sa na dovolenkovú cestu bez havarijného poistenia a poistenia proti krádeži je totálny hazard. Najmä, ak je možné vozidlo do zahraničia pripoistiť len na určitý čas. To znamená výhodu pre tých, ktorí zväčša do zahraničia necestujú, a preto si vozidlo poisťujú len na území Slovenska. Mať havarijné poistenie je obrovskou výhodou, inak na seba beriete riziko, že všetky náklady, ktoré vám vznikli, zaplatíte z vlastného vrecka. Aj havarijné poistenie má však svoje úskalia. Pri dopravnej nehode treba dodržiavať určité zásady a vyhnúť sa niektorým rizikám, ktoré môžu mať vplyv na priebeh náhrady škody. Preto vám prinášame niekoľko dobrých rád odporúčaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade, že sa stanete účastníkom či dokonca vinníkom dopravnej nehody.

1. V prvom rade sa treba presvedčiť o tom, či poškodeným netreba poskytnúť prvú pomoc. Neposkytnutie pomoci môže mať nielen trestnoprávne následky, ale v niektorých štátoch aj priamy vplyv na rozsah náhrady škody.

2. Zároveň je potrebné privolať políciu za účelom vyšetrenia príčin havárie a zistenia rozsahu škody. Právne predpisy štátov sú však v tomto smere veľmi rozdielne. Kým napríklad v Taliansku treba políciu privolať až v prípade škody na zdraví, v Chorvátsku sa polícia podieľa na vyšetrovaní každej nehody. V iných štátoch je zase zavedená prax, že polícia chodí len k dopravným nehodám väčšieho rozsahu. Napríklad v Nemecku je potrebné volať políciu len ku škodám, ktoré prevyšujú l 500 eur. V Rakúsku tiež nie je povinné volať políciu k menším nehodám, kde nedošlo k ujme na zdraví. Ak sa predsa len rozhodnete políciu privolať, je táto služba spoplatnená.

3. Ak k nehode nie je privolaná polícia, záznam o škode môžu vykonať pre potreby poistenia aj samotní vodiči. Ale pozor! Zahraničné poisťovne za tým účelom vydávajú svojim poisteným záznam o priebehu nehody, takzvaný Unfallbericht. Tento doklad býva napísaný dvojjazyčne, spravidla v nemeckom a francúzskom jazyku. Ľavú stranu vyplňuje jeden účastník nehody a pravú druhý. Často sa však stáva, že obe rubriky vyplní zahraničný účastník nehody a nášmu vodičovi predloží tento doklad len na podpis. Tu treba byť veľmi obozretný. Zahraničné hlásenie o dopravnej nehode podpisujte len vtedy, ak rozumiete, čo je v protokole. Po návrate domov je zbytočné tvrdiť, že nehoda mala celkom iný priebeh. Ak neovládate jazyk a domnievate sa, že za nehodu nezodpovedáte výlučne vy, trvajte na privolaní polície, aby nehodu vyšetrila.

4. Ak nehodu vyšetrujú orgány polície, treba im podrobne vysvetliť priebeh nehody. Ak nerozumiete jazyku krajiny, kde sa stala dopravná nehoda, je potrebné pribrať tlmočníka. Pri tejto príležitosti je potrebné si zapísať ŠPZ poškodeného vozidla, meno vodiča, orgán polície, ktorý nehodu vyšetroval a z hľadiska rýchleho vybavenia poistnej udalosti aj mená svedkov a názov a adresu poisťovne, v ktorej je poistený druhý účastník nehody. Zároveň je potrebné oznámiť druhému účastníkovi nehody, kde ste poistený.

5. Ak polícia spísala protokol o nehode, treba si tento protokol pozorne prečítať, aby ste mali istotu, že odráža skutočný priebeh nehody. Treba si totiž uvedomiť, že ak niet svedkov dopravnej nehody, vyšetrovací protokol je vlastne jediným dôkazným materiálom, na základe ktorého sa likviduje škoda. Preto opäť platí zásada nepodpisovať nič, čomu nerozumiete... Ak polícia napriek tomu trvá na podpise, ešte pred podpis treba uviesť formulku "obsahu protokolu nerozumiem".

6. Ak vám bola pri nehode spôsobená škoda treba kontaktovať poisťovňu, kde máte vozidlo poistené, alebo sa spojiť so zmluvnou poisťovňou v mieste nehody. Telefónne čísla spolu s adresami nájde motorista na poistnej zmluve, ktorú odporúčame mať so sebou pri každej ceste do zahraničia. Poisťovňa následne zabezpečí buď opravu vozidla, alebo jeho odtiahnutie domov. Bez havarijného poistenia hradíte všetky výdavky z vlastného vrecka. Pre každý prípad je však dobré si doklady o oprave alebo odťahovaní uschovať. Môže sa stať, že ak sa v priebehu vyšetrovania ukáže, že škodu predsa len zavinil zahraničný účastník nehody, máte právo žiadať o náhradu nákladov opravy alebo odťahovaní od druhej poisťovne.

7. Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy, alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni. Zároveň je potrebné predložiť všetky vyššie uvedené doklady z cudziny a vyplniť záznam o priebehu dopravnej nehody, ktorého formulár sa nachádza na pobočkách poisťovní. Týka sa to všetkých prípadov škody, aj keby ste si mysleli, že za škodu nezodpovedáte.

Núdzové volania

 

 krajina  polícia  ambulancia  hasiči  asistenčné
 služby
 veľvyslanectvo SR
 (zastupiteľstvo)
 Albánsko 19 17 18 * *
 Andorra 110 116 118 * *
 Belgicko 101 100 112 78 15 20 00 0032/2/3464045
 Bielorusko 02 03 01 * 00375/17/2065778
 Bosna a Hercegovina 92 94 93 987 *
 Bulharsko 166 150  146  * 00359/2/9433281-5
 Česká republika 158 155 150  1240 (1230) 004202/3332 1441-2
 Dánsko 112 112  112  080/31660(70108090) *
 Estónsko 110 112 112  696 9188 (188) *
 Fínsko 1022 112 112 (09)02008080(680401) 00358/9/6811-7810
 Francúzsko 17 15 18 112 00331/4414 5120
 Grécko 100 166  199  (01)6068800(104) 00301/67 71 980
 Holandsko 112 112 112 112  003170/416 7777
 Chorvátsko 92 94 93 * 003851/4848 941
 Írsko 112 999 112 (01)676 11 08 (1800 667 788)  
 Lichtenštajnsko 117 144 118 112 (236 71 11) *
 Litva 02 03 01 8800 01414 *
 Lotyšsko 02 03 01 800 00 0 (711 93 93) *
 Luxembursko 113 112 112 45 00 45 *
 Macedónsko 92 94 93 987 *
 Maďarsko 107 104 105 (061)345 1675 (188) 00361/460 9010
 Moldavsko 902 903 901 * *
 Nemecko 110 112 112 (0180)222 22 22 0049/30/8892 6-20
 Nórsko 112 113 110 * 0047/2255 5590
 Poľsko 997 999 998 112 (9637) 0048/22/5258 110, 111
 Portugalsko 112 112 112 21 942 91 03 00351/21/354 9856
 Rakúsko 133 144 (112) 122 120 (130) 0043/1/318 9055200
 Rumunsko 955 961 981 927 (222 22 22) 00401/3126 822
 Rusko 02 03 01 747 00 22 007095/9564920 - 2
 Slovinsko 113 112 112 1987 00386/1/425 5425
 Srbsko 92 94 93 (001)9800(987) *
 Španielsko 091 112 080 (902)300505 0034/915903861

 Švajčiarsko

117 144 118 140 004131/356 3930
 Švédsko 112 112 112 020 21 8540 00468/611 9005 - 6
 Taliansko 113 118 115 116 (800 116 800) 003906/367 151
 Turecko 155 112 110 (0312) 222 87 23 (154) 0090/312/467 5075
 Ukrajina 02 03 01 (044)264 00 70 0038/044/212 0310
 Veľká Británia 112 999 999 112 0044 / (0)207 313 6470
TOPlist

TOPlist

Hlasujte za tuto stranku v TOP 100

Pacia sa Vam nase stranky?
Hlasujte za ne v TOP 100!

Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Webovou stránku snadno a rychle

 Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek